יד הגורל

מְחַבֵּר:

70 53

מדוע אנשים שלא פשעו סובלים? האם הם נענשים על חטאי אבותיהם? אולי הבורא מעמידם בניסיון? ושמא הבריאה אינה מושלמת? בסיפוריו של שמואל קדושים נחשפת החברה המודרנית בכל מערומיה ובכל תחלואיה: אלימות במשפחה, פערים חברתיים, שחיתות פוליטית ועוד. הגיבורים ניצבים בפני אתגרים קשים ובלתי צפויים. רגע אחד הם בפסגת האושר, וברגע הבא – בתהום הסבל והייאוש; ובין הרפתקה להרפתקה מתחבטים בשאלות של צדק, גורל ואמונה.

קטגוריה:
Call Now Button