הצהרת פרטיות

אתר אופיר ביכורים ו/או מפעילתו מצהירים ומתחייבים כי כל פרטי הלקוחות לרבות כתובות שמות ופרטי חיוב אינם מועברים לכל גורם שלישי כלשהו.