בנוף אישי

מְחַבֵּר:

50 37

בָרָא הָאָדָם בק ול ו וּ בנַ פשׁ ו מ לּים שֶׁהֵּן צֶל ופָן להַדֵּר אֶת הַחַ יים. תֵּב ות שֶׁהֵּן כּנָפַ ים ל ד איַת שׁחָ קים וַ אחֵּר ות שֶׁהֵּן מ סת ור בצ וק הָ ע תים הָ ענָו ות שֶׁבָהֶן מֻ צפָּנ ות ב לב ו – מ לּים ללֹא מ לּים בדוּ מיָה אלֶּמֶת לשֶׁקֶט עַל פּנֵּי תה ום. אילנה מושכל נאחזת בעוגן המילים כדי להציף רגשות והרהורי לב. שירים על אודות תמונת הנוף האישי שלה, אבל גם על המקום ועל הזמן שבהם היא נטועה.

אילנה מושכל אשת חינוך ותיקה. בוגרת לימודי אמנות, חינוך מיוחד ותקשורת. גדלה בבית סוציאליסטי, רגישה לצדק חברתי ופועלת למענו. מבטאת בשירה ובציור את אמונתה באקולוגיה חברתית-הומניסטית מול טבע ואדם.

קטגוריה: