דף הבית >  קטלוג >  אוטוביוגרפיות / ביוגרפיות >> קבוצת חובבי השפה (צר...
קבוצת חובבי השפה (צרפתית)
רפאל בזיז
מחיר קטלוגי: 70 ש"ח | מחיר באתר: 52 ש"ח
Les récits personnels de l’immigration vers Israël dans les années 1950 sont peu nombreux. Ils concernent pourtant des centaines de milliers de personnes. L’histoire que fait revivre le présent ouvrage commence au Maroc, où un groupe d’adolescents juifs décide de faire son alya en Israël. L’auteur, Raphaël (Rafi) Baziz, membre de ce groupe, raconte, , cette aventure vécue, véritable épopée, avec les espoirs, les difficultés, les déceptions et les joies qui accompagnèrent les pérégrinations de ces adolescents, depuis le Maroc natal jusqu’à la Terre promise. Il dresse le portrait vivant de tous les protagonistes qui y ont pris part, parents, guides religieux, officiels des institutions juives et israéliennes, moniteurs, hôtes accueillants ou rébarbatifs ... Il conte, restitue, mais fait aussi parler ses camarades ; en démultipliant les voix il enrichit ainsi les souvenirs d’une expérience unique à beaucoup d’égards. Au fil des pages et des chapitres se dessine de la sorte par touches successives le portrait de tout un groupe et une galerie vivante de destins individuels, qui éclairent aussi, en filigrane, l’histoire des premières années de l’État d’Israël.

רפאל בזיז
fut pendant de longues années l’un des responsables en France et en Israël de l’aliya des Juifs des pays arabes.
לאודי שלום תם שבוע הספר. מצאתי, כמובן,את ספרי על דוכנכם בין יתר הספרים ורחב לבי. היו שדפדפו,היו שרכשו וישנם חברים וקרובים ,ביניהם מורי בית ספרי לשעבר,שנהנו מהענקתו להם. יותר מכל נהניתי מדפדוף בו אחרי הוצאתו לאור. כך קיוויתי לראותו ולהנות הנאה אישית מיצירה ראשונית. תודה על קבלת הפנים המקצועית והלבבית,על העריכה, העימוד וההגהה. ולבסוף, על תוצר שאהבתי. בברכה יהבי שגיב
יהבי שגיב
Share